Đăng ký vào hệ thống mail của REACH để cập nhật những sự kiện mới nhất. Chúng tôi thường tổ chức các sự kiện thể hiện công việc của REACH. Nếu bạn muốn giữ liên lạc với REACH, vui lòng điền thông tin liên hệ tại đây.

 
 

22/05/2022

Marathon Walk

10:03 am - 05:00 pm
Level 2, Block A, VL1, Trung Van 1 General Trade Service Centre, Nam Tu Liem Dist., Hanoi, Vietnam

22/05/2022

Rally Indochina

10:03 am - 05:00 pm
Level 2, Block A, VL1, Trung Van 1 General Trade Service Centre, Nam Tu Liem Dist., Hanoi, Vietnam

22/05/2022

H2h 2020

10:03 am - 05:00 pm
Level 2, Block A, VL1, Trung Van 1 General Trade Service Centre, Nam Tu Liem Dist., Hanoi, Vietnam