Sứ Mệnh

  • Trở thành bệnh viện Cơ Đốc có trung tâm chăm sóc giảm nhẹ có ảnh hưởng tại Việt Nam, nơi đem đến sự giúp đỡ cho bệnh nhân và gia đình cả về mặt thuộc thể và tâm hồn bởi một đội ngũ tận tâm đầy yêu thương.